PRIVACYVERKLARING Margo van Biezen, musicus 

Margo van Biezen, gevestigd aan Dennenhorst 9, 3972 GL Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

www.margovanbiezen.nl 

Dennenhorst 9 

3972 GL Driebergen-Rijsenburg 

+31 6 188 42 470 

KvK: 30257187 

Margo van Biezen is te bereiken via info@margovanbiezen.nl. 

Persoonsgegevens die Margo van Biezen verwerkt

Margo van Biezen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website van Margo van Biezen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@margovanbiezen.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Margo van Biezen persoonsgegevens verwerkt

Margo van Biezen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling, 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, 

- Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten, 

- Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Hoe lang Margo van Biezen persoonsgegevens bewaart

Margo van Biezen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Margo van Biezen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies

Margo van Biezen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Margo van Biezen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@margovanbiezen.nl. Zij zal binnen 1 maand voldoen aan zo’n verzoek, tenzij er sprake is van een betalingsachterstand. 

Margo van Biezen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe Margo van Biezen persoonsgegevens beveiligt

Margo van Biezen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@margovanbiezen.nl. 

MvB 

29-7-2019